Både plåtslageri och fabrikstillverkning

Kent Grönlund och Rickard Jakobsson som äger och driver Vännäs Plåt tillsammans sedan 2010, var tidigare anställda och kollegor på företaget. Vännäs Plåt grundades 1942 som ett rent plåtslageri, Kents svärfar tog över företaget 1973 och utökade företagets verksamhet med fabrikstillverkning.

Idag är huvudverksamheten industritillverkning och företaget har ett nät av återförsäljare i hela Västerbotten, men även i andra delar av Sverige. Produkterna som säljs är tak- och fasadplåt med tillbehör, såsom plåtlister och beslag, takstegar, takrännor, plåtinklädnad för till exempel villa, maskinhallar, och byggnader inom industri- och jordbrukssektorn.

I tillverkningen används råmaterial med allt från industristandard till kvalitéer med utvecklade garantitider och miljökrav om så önskas.

Tillsammans med fabrikstillverkningen har Vännäs Plåt sitt traditionella plåtslageri kopplat till produktfloran. Ett unikt koncept där kunden vid sidan av sina standardprodukter kan få specialtillverkade detaljer till samma projekt. Kunder är privatpersoner, byggare och företag som behöver byggnadsplåt eller specialtillverkade plåtprodukter.  I särskilda fall erbjuds även hjälp med reparationer och montering.

Samtliga kvaliteter hos fasad- och takplåt är framtagna för att klara svenska klimatförhållanden vilket gör att det är en investering som blir lönsam i många år.

Förutom olika produkter får du som kund rådgivning till samtliga produkter, exempelvis hjälp om hur ett takmontage kan utföras, dimensionering av snöraskydd, beräkningar på självbärande plåt, samt öppen dialog med plåtslagare kring problem unika för kunden. Till samtliga skyddsutrustningar erbjuder företaget infästningsdetaljer som passar just ditt tak.

Vännäs plåtslageri